About SEOULTECH

History of Office

 • Soon-Cheol Hong
 • 1982.02.17-1983.02.27
 • Ho-Keun Kim
 • 1983.03.20-1987.03.20
 • Dong-Hee Lee
 • 1987.03.21-1991.03.20
 • Dae-Byeong Yoon
 • 1991.03.31-1995.03.20
 • Dong-Gyu Choi
 • 1995.04.01-1999.03.31
 • Jin-Seol Lee
 • 1999.04.01-2003.03.31
 • Hee-Beom Lee
 • 2003.04.21-2003.12.17
 • Jin-Shik Yoon
 • 2004.03.21-2007.07.25
 • Jun-Hyong Rho
 • 2007.10.16-2011.10.15
 • Namkoong Keun
 • 2011.10.16-2015.10.15